energia
Dodane przez Arecki dnia Grudzień 07 2015 19:10:26
Ile cząsteczek wody tworzy chmurę? Jedna nie. W atomie wodoru jeden "elektron" to chmura o ujemnym ładunku, a skoro ujemnym, to atom jest elektrycznie obojętny. Atom nie posiada 'zerowy ładunek elektryczny', on, ładunek, w nim, w atomie, fizycznie jest, w jądrze i w chmurze. Matematycznie go nie ma. Naukowcy wiedzą, że ładunki jednoimienne odpychają się. Dlatego teoretyk nie wymyśli sobie zagadnienia, w którym atomy wodoru albo cząsteczki wody otoczone są elektronami. I dlatego nie ma o tym w wykładach prof. fizyki. Tymczasem wystarczy napełnić zbiornik elektronami i wodą, aby w praktyce taka natura zaszła. Oj, oj, i będzie się działo w nauce. Może nawet się okazać, że nie ma ani elektronów ani chmury elektronowej. Będzie to, co najlepiej opisze mierzalny ruch.
Rozszerzona zawartość newsa
"Łączenie się cząsteczek wody.... przerywane – wiązania wodorowe."
Wikipedia: "Prawo Coulomba – jedno z podstawowych praw fizyki, opisujące siłę oddziaływania elektrostatycznego ładunków elektrycznych. ...Siła F oddziaływania dwóch ładunków punktowych q1 i q2 jest wprost proporcjonalna do wielkości każdego z ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi r." Jeżeli obok atomu wodoru Bohra byłby elektron, to powinien oddziaływać z elektronem i protonem, rysunek: -e odległość i oddziaływanie e( p )

Jeżeli atom posiada rozmiary, to elektron -e nie jest w tej samej odległości od e i p, zatem elektrycznie obojętny atom oddziałuje elektrycznie? jakowalski - dobrze napisałem? Ja mogę ułomnie napisać, ale czy wówczas, nie mógłbyś napisać, logodygmat to powinno być napisane tak... albo błędne jest dlatego, że... np. nie można zgromadzić wody i elektronów w zbiorniku, ponieważ... nie powinno to dla Ciebie stanowić problemu, czego Ci brakuje, aby pisać bzdury? Jak nie umiesz poprawnie wyjaśniać, to nie pisz, żeś jest oczytany.